MEWKA POLSKA
historia rasy - opracowanie Maciej Koliński

( niem. Polnischen Mövchen; ang.Polish Owl )

Historia powstania Mewki Polskiej, tak jak i historia powstania większości polskich ras, jest dość słabo udokumentowana. Większość materiałów źródłowych podaje lata 1917 - 1939 jako okres narodzin rasy we Lwowie i pozostałej części południowo-wschodniej Polski. W okresie międzywojennym była jeszcze nazywana Mewką Lwowską, lub popularnie "dominikanem" (prawdopodobnie od nazwy Domino), a także "lwowskim anatolem" (być może od Mewki Anatolijskiej).
Na wcześniejszą nieobecność Mewki Polskiej wskazuje także brak wzmianek o niej w literaturze. Zarówno dr B. Obfidowicz w "Hodowcy Drobiu" z 1904 roku (Lwów), jak i hr. A. Sumiński w książce "Hodowla gołębia rasowego" z 1898 roku (Kraków), oraz E. A. Terlecki "Chów gołębi" 1907 (Lwów) nie wspominają o mewce w typie Mewki Polskiej, mimo, że znane i opisywane były już mewki orientalne, egipskie, hiszpańskie, anatolijskie i włoskie. Dążenie jednak do hodowli i tworzenia polskich ras gołębi było propagowane, więc nic dziwnego, że polscy hodowcy chcieli też mieć Mewkę Polską.
Ponieważ hodowcy lwowscy mieli upodobanie do kostkowych głów u gołębi, również głowę Mewki Polskiej uformowali w podobny sposób. Według większości dotychczasowych opisów, jako materiał wyjściowy wymienia się Mewkę Anatolijską dawnego typu (która podobno miała głowę niemal czworograniastą, gładką i słabo umięśnioną - suchą), oraz Mewkę Domino i inne mewki występujące już w Europie.
Osobiście sądzę, że posłużono się również innymi rasami gołębi spotykanymi już we Lwowie, a silne cechy mewek i tak pozostawiły charakterystyczne piętno na otrzymanej rasie. Może na tworzenie naszej mewki wpływ miały gołębie tureckie o nazwie Bango? Nikt co prawda wcześniej o tym nie wspomina, lecz mogłyby o tym świadczyć pewne cechy w wyglądzie tych mewek. Jeśli często podawane są teorie o wpływie gołębi tureckich na inne rasy hodowane w Polsce, to być może i ta teoria ma szanse się obronić.
Po roku 1939 w Polsce pozostały nieliczne egzemplarze Mewki Polskiej i to, jak można sądzić, w nieco różnym typie wytworzonym według upodobań hodowców z różnych ośrodków hodowlanych. Taka tendencja w hodowli Mewki Polskiej utrzymuje się również obecnie i pogłowie dopiero się powoli wyrównuje w swoim fenotypie.
Jako niezwykłe wydarzenie określa Józef Stoch (HDI 3/1967) pojawienie się Polskich Mewek na wystawie we Wrocławiu. Na zdjęciu widać, że nie są to ptaki, które mogłyby dzisiaj wygrywać na wystawach, lecz na pewno stanowiły ważną podstawę genetyczną dla dalszej hodowli.
Najwięcej Mewek Polskich występowało w Rzeszowie i na terenach, na które trafili przesiedleńcy po 1939 roku - Wrocław, Opole, Wałbrzych, Żary, Gdańsk. Należy także pamiętać, że wielu hodowców Mewki Polskiej pozostanie bezimiennych w historii, bowiem nie prezentowali oni swoich gołębi na wystawach i byli poza hodowlanymi strukturami organizacyjnymi. Często właśnie u takich "starych" amatorów można było spotkać najlepszy materiał hodowlany.
Dawniej Mewka Polska występowała również w odmianie gładkogłowej. Niedawno próby odrodzenia takiej mewki upatrywali niektórzy hodowcy w krzyżówce naszych mewek z Białym Orłowskim. Tą samą metodą próbuje się także odtworzyć mewkę całkowicie białą tzw. "szapotla", lecz na razie mewki te nie mogą się równać z mewkami kolorowotarczowymi. Należy się także zastanowić nad sensem takiego działania, aby z czasem nie zanikły mewki dwukolorowe. Kiedyś Mewka Polska występowała we wszystkich kolorach na tarczach skrzydeł, obecnie rzadko można spotkać mewkę o innym kolorze tarcz niż czerwony, żółty, czerwono-płowy i żółto-płowy.
W tabeli przedstawiam niektóre nazwiska hodowców naszej mewki i wystawy, na których można było spotkać Mewkę Polską w ostatnim okresie. Jest to jedna z niewielu ras naszych gołębi krótkodziobych, która jest tak licznie reprezentowana na wystawach. Mimo zróżnicowania jeszcze różnych typów Mewki Polskiej w odniesieniu do wzorca, widać wyraźnie postęp hodowli i coraz lepsze egzemplarze na wystawach.