Gdański wysokolotny - Szkolenie sędziów w Warszawie - 25.10.2014r
Szkolenie sędziów gołębi w Warszawie - 25.10.2014r W dniu 25.10.2014r w sali konferencyjnej Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, odbyło się szkolenie sędziów gołębi z uprawnieniami grupy IX - lotne /sp.12/, gdański wysokolotny - sokół gdański. W spotkaniu uczestniczyli również znani i doświadczeni hodowcy tej rasy z klubów: Zachodniopomorskiego Klubu Gołębi Gdański Wysokolotny w Szczecinie i Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego w Gdańsku. Szkolenie rozpoczął Przewodniczący Kolegium Sędziów PZHGRiD pan Edward Gersztyn, który powitał przybyłych na szkolenie sędziów i hodowców, oraz omówił niektóre aspekty dotyczące regulaminu Związku i zasady etyki sędziowskiej. Następnie pan Jerzy Szawiel na przykładzie wyświetlanych slajdów i prezentowanych gołębi przywiezionych przez hodowców, omawiał poszczególne odmiany barwne i rysunki. W trakcie ożywionej dyskusji, korzystając z żywych gołębi, wyjaśniono wiele spraw dotyczących ubarwienia i rysunku oraz problemów hodowlanych w tych kwestiach. W podsumowaniu szkolenia, pan Gersztyn podziękował panu Szawielowi za prowadzenie szkolenia, sędziom i hodowcom za udział w rzeczowej dyskusji, hodowcom za przywiezienie gołębi na prezentację oraz panu Januszowi Rakowi za przygotowanie sali do szkolenia. Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych. Tekst i fot. Zdzisław Jakubanis /prawa autorskie zastrzeżone/.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.