Krajowa Wystawa Gołębi Młodych - KIELCE 2011
fotorelacja Zdzisława Jakubanisa
W dniach 10 - 11.12. 2011r w Kielcach, odbyła się Krajowa Wystawa Gołębi Młodych i Drobnego Inwentarza oraz Europejski Konkurs Kariera. 421 hodowców, w tym z Czech, Węgier i Słowacji wystawiło ok. 4400 szt. gołębi rasowych w ok. 160 rasach, 440 szt. drobiu ozdobnego w ok. 50 rasach oraz 121 szt. królików w 19 rasach. Tę ilość zwierząt oceniało 53 sędziów, w tym po 3 sędziów z Czech i Słowacji oraz 1 sędzia z Węgier. Jednocześnie w tym samym obiekcie odbywała się 42 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych, na której wystawiono ok. 800 szt. gołębi pocztowych. Targi Kielce udostępniły swoje nowoczesne obiekty, jak i pod względem logistycznym zabezpieczyły organizację wystawy. Katalog wystawy był wspólny dla obu Wystaw, z jednej strony dotyczył gołębi rasowych, a z drugiej strony gołębi pocztowych. Zewnętrzna szata graficzna katalogu, jak zwykle zachęcała do jego nabycia i przejrzenia, ale PZHGRiDI nie dołożył wszelkich starań, aby katalog w treści merytorycznej był na poziomie krajowym. W części dotyczącej gołębi rasowych, brak jest wykazu ras gołębi uczestniczących w wystawie, co w dużym stopniu utrudniało znalezienie w katalogu, interesującej zwiedzającego rasy gołębi. To samo dotyczy nazewnictwa ras gdzie nie wszystkie nazwy ras były napisane zgodnie z aktualnie obowiązującymi nazwami. Słowa uznania należą się Targom Kielce za wspaniałą organizację wystawy, jak również za uwzględnienie wystawy gołębi w harmonogramie wystaw na 2012r. Krajową Wystawę Gołębi Rasowych należy uznać za udaną, chociażby ze względu na fakt, że restauracja oferowała smaczne potrawy po w miarę przystępnych cenach. Bilet wstępu na wystawę kosztował 10zł, a katalog 15zł. /Zdzisław Jakubanis/

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.