WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO KOBYLNICA k/SŁUPSKA 7-8.01.2012 r
W dniach 07/08 stycznia 2012 roku,Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Koszalinie zorganizował "wyjazdową" wystawę w miejscowości Kobylnica k/Słupska.Wystawa odbyła się w pięknej,nowoczesnej hali sportowej będącej częścią dużego kompleksu szkolnego.Na uwagę zasługuje ciekawa dekoracja klatek wystawowych oraz sprawnie działająca wentylacja zainstalowana w hali wystawowej.Za dobrą organizację wystawy słowa uznania należą się prezesowi Związku panu Marianowi Jarząbkowi,oraz przewodniczącemu wystawy panu Mieczysławowi Miturze i kierownikowi wystawy panu Tadeuszowi Pawlickiemu. Na wystawę zgłoszono 979 gołębi reprezentujących 80 ras, miejscowi hodowcy zaprezentowali też niewielkie kolekcje drobiu ozdobnego - wystawców było 63. Moją uwagę zwróciła piękna kolekcja (17 szt.) gołębi rasy indian,wystawiona przez kol. Arkadiusza Moskwę ,oraz bardzo wyrównane kolekcje gołębi rasy olbrzym rzymski i olbrzym węgierski zaprezentowane w formie pokazu przez kol Marka Zająca. Na zakończenie pragnę podkreślić dużą przychylność władz samorządowych,które przez wsparcie takich imprez widzą szansę na promocję swojej miejscowości. Zbigniew Gilarski

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.