27. WYSTAWA EUROPEJSKA - LIPSK 2012. - Lipsk 2012
W dniach 7 - 9.12.2012r w Lipsku /Niemcy/, odbyła się 27. Europejska Wystawa Drobiu, Gołębi, Królików, Świnek morskich oraz Kanarków i Ptaków Egzotycznych; 3. Europejska Wystawa Młodych Hodowców tych samych zwierząt oraz kilka innych wystaw niemieckich hodowców. W trakcie wystawy odbyły się 2. Europejskie Zawody "Kanin Hop". czyli zawody skakania królików przez przeszkody. Dyscyplina w Polsce nieznana. Na wystawie zostało zaprezentowane kilkadziesiąt tysięcy zwierząt, w tym: drobiu ok. 7500 szt., gołębi ponad 35000 szt. w ok. 400 rasach, królików prawie 26000 szt. oraz po kilkaset sztuk świnek morskich i kanarków. Polska na wystawie była reprezentowana przez 473 szt. gołębi, 109 szt. drobiu i 86 szt. królików. Z tej skromnej ilości wystawionych gołębi, do kraju wróciło kilka Championów Europy. Gratulacje dla ich właścicieli. Największą ilość zwierząt wystawili hodowcy niemieccy, i tak np. w królikach, na ogólną ilość prawie 26000 szt. hodowcy niemieccy wystawili ponad 22000 szt. królików, a dla przykładu Czesi - 545 szt. czy Łotysze - 249 szt., o Polakach wspomniałem wyżej. Tak duża ilość zgłoszonych zwierząt, przerosła chyba możliwości organizacyjne organizatorów wystawy. Kilka tysięcy gołębi było umieszczone na innej hali razem z drobiem, i żeby je znaleźć to trzeba było mieć dobrą kondycję, aby "przelecieć" obie hale, a i to nie gwarantowało sukcesu odnalezienia określonej rasy. To samo dotyczy katalogu drobiu i gołębi, który w formacie A4, liczy 612 stron i waży ok. 1.30 kg. Brak jest wykazu ras gołębi i drobiu znajdujących się na wystawie. Aby cokolwiek znaleźć, trzeba kartka po kartce przeglądać katalog. Gołębie są pomieszane z drobiem i nie ma oznaczeń co znajduje się w której hali. Do tej pory nie znalazłem gołębi, których zdjęcia zrobiłem w kilku wolierach. Może są w katalogu królików, którego nie mam. Wydaje się, że taka wystawa powinna trwać dłużej niż 2,5 dnia, ponieważ przy tak dużej ilości wystawianych zwierząt nie ma fizycznej możliwości, nawet pobieżnie zapoznać się z wystawionymi zwierzętami i towarzyszącą infrastrukturą. Od soboty do piątku, jest chyba optymalnym czasem trwania takich dużych przedsięwzięć wystawienniczych, które odbywają się co 3 lata.
Cennik:
- katalog drobiu i gołębi - 12 euro /Nitra '09 - to samo/
- bilet wstępu: jednodniowy - 8 euro, trzydniowy - 20 euro /Nitra '09: 10 i 25 euro/
- parking - 6 euro /Nitra '09 - 5 euro/
- szatnia - 1 euro
Następna wystawa tego typu odbędzie się za 3 lata, w 2015r w m.Metz /Francja/.
Relację przygotował Zdzisław Jakubanis

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.