Ekspozycja klubu KHGWiA na Wystawie Krajowej - Kielce 2014
Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych przez dwa dni był obecny na Wystawie Krajowej PZHGRiDI w Kielcach. W dniach 25-26.01.2014 r. na hali wystawienniczej w pawilonie "E" mieliśmy swoje stoisko klubowe. Było to miejsce spotkań klubowiczów oraz punkt informacyjny dla zwiedzających. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z naszą działalnością i otrzymać folder klubowy, regulaminy itp. Naprzeciw stoiska była ekspozycja klubowa - 5 wolier, tablica informacyjna m. innymi z wynikami lotów konkursowych oraz widoczny z daleka winder klubowy. W wolierach członkowie naszego klubu zaprezentowali 55 gołębi w rasach: zamojskie, roztoczańskie wysokolotne, tipplery angielskie, wysololotne budapesztańskie, rollery z Birmingham, serbskie wysokolotne. Prawie wszystkie ptaki brały udział w lotach konkursowych, o czym informowały wywieszone wyniki z przeprowadzonych konkursów. Ciekawostką dla zwiedzających był pokaz naziemnych rollerów indyjskich. Nasi klubowicze zaprezentowali też gołębie wysokolotne i akrobatyczne na Wystawie Krajowej. Wśród nich było kilka gołębi biorących udział w lotach konkursowych. Obok Kart Ocen były przy nich wywieszone Karty Lotów Konkursowych z wynikami. W sobotę, w godzinach wieczornych członkowie naszego Klubu spotkali się w eleganckiej restauracji na wspólnym "Wieczorku Hodowcy", zorganizowanym przez Polski Związek. Podczas oficjalnego otwarcia bankietu Klub nasz otrzymał z rąk Prezesa Jana Pajki puchar, z podziękowaniem za osiągnięcia w minionym sezonie lotowym. Drugi dzień wystawy, 26.01.2014 był bardzo ważny dla Klubu. W sali konferencyjnej odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu (sprawozdawczo-wyborcze), na którym zgodnie z planem wybrano władze Klubu na czteroletnią kadencję 2014-2018 i zatwierdzono m. innymi regulaminy z naniesionymi poprawkami. Klubowicze otrzymali dyplomy za loty konkursowe w sezonie 2013 oraz Certyfikaty obserwatorów lotów konkursowych, przyznane przez Kolegium Sędziów PZ. Na zakończenie Wystawy Krajowej, podczas uroczystego wręczania trofeów dla wystawców, przedstawiciele władz PZ wręczyli 25 pucharów naszym członkom za loty konkursowe w sezonie 2013. Puchary były ufundowane m. innymi przez Prezesa PZ, Jana Pajkę oraz przez członków naszego Klubu. Uaktualnione Regulaminy oraz inne dokumenty uchwalone przez WZC i obowiązujące w 2014 r. zostały umieszczone na naszej stronie internetowej www.khgwia.pl Sympatyków i miłośników gołębi wysokolotnych i akrobatycznych zapraszamy do jej odwiedzania i zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi.
Przewodniczący KHGWiA Andrzej Liwczak

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.