Rozmiar: 14327 bajtów

MORAWSKI

STRASSER

 

Pochodzenie: Morawy (obecnie Republika Czeska). Rasa powstała dzięki krzyżowaniu kuraków florentyńskich z garłaczami i gołębiami polnymi.

 

Wrażenie ogólne: Silny gołąb z szeroką i wysuniętą do przodu piersią; stosunek długości do szerokości = 2:1; z prawie poziomą postawą, o średnio wysokiej postawie. 

 

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa:

Proporcjonalna do wielkości korpusu, gładka, dobrze zaokrąglona, z szerokim i wypukłym czołem.

Oczy:

Od pomarańczowych do czerwonych.

Brwi:

Wąskie i delikatne, u czerwonych i żółtych czerwone, u pozostałych odmian barwnych od ciemnych do czarnych.

Dziób:

Średniej długości, mocny, u czerwonych i żółtych różowo-cielisty, u żółtopłowych i żółtopłowych grochowych jasno rogowy, u niebieskopłowych ciemno rogowy, u czerwonopłowych i czerwonopłowych grochowych rogowy, u pozostałych odmian barwnych od ciemnego do czarnego. Woskówki białe, delikatne i przylegające

Szyja:

Średniej długości, mocna, podgardle dobrze wykrojone.

Pierś:

Szeroka i nisko osadzona, dobrze zaokrąglona, mostek długi.

Plecy:

Szerokie, lekko opadające.

Skrzydła:

Dobrze przylegające, dobrze przykrywające plecy, niekrzyżujące się.

Ogon:

Zwarty, tworzy z plecami prostą, lekko opadającą linię.

Nogi:

Średniej długości, nieopierzone, pazurki zgodne z kolorem upierzenia i dzioba.

Upierzenie:

Dobrze rozwinięte, nie za twarde, mocno przylegające.

Rodzaje kolorów:

Niebieskostalowe z czarnymi pasami; niebieskostalowe bez pasów; czarne, czerwone, żółte i niebieskopłowe z ciemnymi lub bez pasów; czerwonopłowe, żółtopłowe, niebieskie grochowe, niebieskopłowe, czerwonopłowe, żółtopłowe; niebieskie, jasnoniebieskie, niebieskopłowe, czarne, czerwone i żółte z białymi pasami; biało łuskowate w kolorze niebieskim, jasnoniebieskim i niebieskopłowym; z lamowanymi piórami na skrzydłach w kolorze czarnym, czerwonym i żółtym. Wszystkie odmiany barwne mogą też być białoogoniaste. 


Kolor i rysunek:

U wszystkich odmian barwnych kolory powinny być intensywne. U czarnych, czerwonych i żółtych zdecydowanie lśniące. U gołębi niebieskich z czarnymi pasami kolor nieco ciemniejszy aniżeli u innych gołębi (rasach) o ubarwieniu niebieskim. Pasy zawsze niezbyt szerokie, biegnące oddzielnie i przez całą szerokość skrzydła. Płowe powinny mieć czyste, bez cieni tarcze skrzydeł. Czerwonopłowe i żółtopłowe mają szyję i pasy o tym samym kolorze. Niebieskie i niebieskopłowe z białymi pasami lub biało łuskowate mają lotki, (jeśli skrzydła są zamknięte) i sterówki w ogonie o jednakowym zabarwieniu, a białe pasy czarno lamowane od strony ogona. U gołębi jasnoniebieskich z białymi pasami i biało łuskowatych jasne są lotki i pas na ogonie. Znana jest odmiana z pasami i łuskami na skrzydłach bez lamowania (delikatny szary nalot jest dopuszczalny). Łuski możliwie czyste i równomiernie rozłożone na tarczach skrzydeł. U odmiany czarnej, czerwonej i żółtej gołębie z białymi pasami i lamowanymi piórami na tarczach skrzydeł występują lustra na lotkach i ogonie, lub są lamowane (jednolicie kolorowe nie są błędem). Pióra na tarczach z czarnym lamowaniem powinny być białe, u gołębi z czerwonym i żółtym lamowaniem jasne i wszystkie końce piór na pokrywach skrzydłowych muszą być lamowane. Białoogoniaste mają sterówki, pióra pokrywowe i klin biały. 

Upierzenie jest białe, z wyjątkiem ogona, upierzenia głowy z średniej wielkości śliniakiem, skrzydeł, pleców i pokrycia ogona. Dopuszcza się małe spodnie.

 

Duże błędy:

Wąski i długi korpus; za niska lub za wysoka postawa; nieharmonijnie zbudowana głowa, za płaskie czoło, ciemię; grube brwi i duże woskówki; cienki dziób, wypełnione podgardle, cienka szyja, ubogie pokrycie pleców, krzyżujące się skrzydła, wydłużony ogon, upierzone nogi, za duży lub za mały śliniak, kolorowe pióra w tylnej części szyi, tworzące jakby kolorowy warkocz, kolorowe pióra wśród białych piór i odwrotnie (błąd w kolorze), nieczysty kolor pasów, mocno kolorowe uda.

 

Uwagi do oceny:

Ogólny wygląd (budowa korpusu, figura i postawa) – głowa – oczy i brwi – dziób – kolor – rysunek. 

 

 

 

 

Grupa I Uformowane

Obrączka numer 9

Wydanie 2007