CZESKI

KOLOROWY

Rozmiar: 8923 bajtów

 

 

 

 

 

Pochodzenie:

Czechy.

Wrażenie ogólne:

Mocny, o kształcie gołębia polnego, postawę utrzymujący w poziomie, na średnich nogach, gładkonogi, gładkogłowy, krzepki i chętnie latający.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa:

Średnio duża, dobrze wysklepiona, gładka.

Oczy:

Pomarańczowe do rubinowo - czerwonych;

Brew:

Brew, jedno do dwu zwojowej, u czerwonych, żółtych i czarnych koloru czerwonego, przy innych kolorach - szara.

Dziób:

Długi, mocny; przy czerwonych i żółtych, koloru cielistego, przy pozostałych kolorach upierzenia rogowy do czarnego.

Szyja:

Mocna, pełna przy wyjściu z piersi; gardło dobrze zaokrąglone.

Pierś:

Szeroka, dobrze zaokrąglona, lekko uniesiona.

Plecy:

Szerokie, tylko trochę opadające.

Skrzydła:

Mocne, dobrze przylegające, na ogonie spoczywające.

Ogon:

Dobrze zamknięty, możliwie w poziomie noszony.

Nogi:

Średnio długie, nieopierzone, pazurki jasne.

Upierzenie:

Mocno przylegające.

 

Rodzaje kolorów:

Czarna, czerwona, żółta, brązowa, niebieska z czarnymi pasami, niebieskie - groch, jasnoniebieskie z białymi pasami, jasnoniebieskie z białymi łuskami, niebieska bez pasów, niebiesko płowe - grochy, niebiesko - płowe; czerwone-żółte i brązowo - płowe; czerwono – płowe, żółto - płowe i brązowo – płowe - groch.

 

Kolor i rysunek:

Wszystkie kolory nasycone i czyste. Podstawowy kolor biały. Głowa, śliniak, tarcze skrzydeł i ogon z klinem i przykryciem kolorowe; rysunek głowy na karku nie za głęboko sięgający. Śliniak sięga do połowy szyi, u samic jest zawsze nieco dłuższy. Pod grzbietem i od 7 do 10 lotek białe. Pióra kciukowe są kolorowe.


Duże błędy:

Za słaby i za mały korpus; szeroka płyta ciemieniowa; za wysoko stojący, ponad linię poziomą podniesiony ogon; nieczysty dziób u czerwonych i żółtych, nieczysty kolor i pasy, sitowość w ogonie; białe albo brakujące pióra w klinie, kolorowe plecy, za duży śliniak, zły rysunek śliniaka i rysunek głowy, za mało białych lotek, białe lotki przeplatane kolorowymi albo odwrotnie, więcej niż 2 białe albo brakujące opierzenie kciuka, kolorowe uda lub boki korpusu.

 

Uwagi do oceny:

Kształt korpusu - postawa i ustawienie figury – kolor – rysunek - oczy i kolor dzioba - ogólny wygląd.

 

 

 

Grupa V Barwne

Obrączka numer 8

Wydanie 2001