SAKSOŃSKA

JASKÓŁKA

Rozmiar: 14792 bajtów

Pochodzenie: Saksonia. Nazwa niemiecka Sächsische Schwalbentauben.

 

Wrażenie ogólne: Możliwie mocny, bogato upierzony gołąb typu polnego, o głębokiej postawie, gęste i możliwie długie łapcie, głowa z okrągłą koroną.

 

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa:

Podłużna, wysklepiona, czoło umiarkowanie wysokie; z koronką, która nie powinna przylegać do ciemienia, zakończoną rozetami.

Oczy:

Ciemne.

Brwi:

Wąskie, od cielistego koloru do czerwonego.

Dziób:

Średniej długości; dolna część dzioba zawsze koloru cielistego; górna część u czarnych – czarna, u niebieskich – ciemna, u czerwonych i żółtych – cielista, u niebieskopłowych i niebieskopłowych grochowych – koloru rogowego.

Szyja:

Średniej długości, mocna przy piersi, podgardle dobrze zaokrąglone.

Pierś:

Szeroka, dobrze wysklepiona, wysunięta do przodu.

Plecy:

Szerokie, długie, lekko opadające.

Skrzydła:

Długie, mocne, pióra szerokie.

Ogon:

Długi, zwarty.

Nogi:

Bogate i możliwie duże łapcie; głęboka postawa, pomimo to powinno być dobrze widoczne upierzenie podudzi.

Upierzenie:

Obfite o szerokich piórach.

 

Rodzaje kolorów:

Czarny, niebieski, czerwony, żółty oraz niebieskopłowy – wszystkie z białymi pasami, lub biało łuskowate; czarny, czerwony, żółty bez pasów; niebieski i niebieskopłowy z czarnymi, względnie ciemnymi pasami lub bez pasów; niebieskie grochowe oraz nibieskopłowe grochowe.

 

Kolor i rysunek:

Kolor, czarny, czerwony i żółty o nasyconym kolorze; niebieskie i niebieskopłowe jasne i o równomiernie rozłożonym kolorze; łuskowate z zewnętrznie kolorowanymi lotkami; czarne białołuskowate muszą mieć rysunek zięby. Pasy czyste, możliwie wąskie, o gładkiej linii, równo oddalone od siebie. Podstawowy kolor jest biały.


Kolorowa jest głowa (krymka), skrzydła i łapcie. Linia miedzy bielą, a kolorową krymką powinna przebiegać od kąta dzioba, poprzez oczy lub pod oczami, aż do tyłu głowy, gdzie styka się zawsze z białą koronką. Pióra na plecach i pokrywające ramiona są białe i układają się możliwie w szerokie, sięgające aż na skrzydła serce. Kolorowe skrzydła sprawiają dzięki temu wrażenie długich i wąskich.

Upierzenie na udach i podudziach możliwie białe.

 

Duże błędy:

Za krótki lub słaby korpus; zbyt wysoka postawa; wąska, krzywa albo kolorowa koronka; dolna część dzioba plamista; u czerwonych i żółtych dziób koloru rogowego; zbyt krotka lub krzywa krymka; kolorowa bródka lub plamy na plecach; matowe lub nieczyste kolory; silnie trzcinowate lotki; rdzawy nalot lub czarne punkty (pieprz) na białych pasach lub łuskach; bardzo szerokie, krótkie, ząbkowane lub poprzerywane pasy; pokazujący się trzeci pas; zbyt krótkie, rozwarte albo mocno uszkodzone łapcie; liczne białe pióra w łapciach.

Uwagi do oceny:

 

Ogólny wygląd (budowa, postawa, figura) – łapcie – pasy względnie łuski – kolor skrzydeł i rysunek – koronka – kolor dzioba i koronki – kolor oczu.

 

 

 

Grupa V Barwne

Obrączka numer 11

Wydanie 2007