TURYŃSKI

BIAŁOGŁOWY

Rozmiar: 11806 bajtów

Pochodzenie: Turyngia (Niemcy). Nazwa niemiecka - Thüringer Weißkopfe.

Wrażenie ogólne: Silny, barwny gołąb typu polnego, z prawie poziomą postawą, z łapciami.

 

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa:

Wydłużona, lekko wysklepiona, z koronką zakończoną rozetami.

Oczy:

Ciemne.

Brwi:

Wąskie, od cielistych do czerwonych.

Dziób:

Średniej długości; koloru cielistego. Woskówki słabo rozwinięte, biało przypudro­wane.

Szyja:

Średniej długości, silna przy piersi, w kierunku głowy coraz węższa; podgardle dobrze wykrojone.

Pierś:

Szeroka, dobrze zaokrąglona.

Plecy:

Długie, lekko opadające, w ramionach szerokie.

Skrzydła:

Długie, szerokie, zwarte, dobrze przykrywające plecy.

Ogon:

Długi, zwarty.

Nogi:

Mniej niż średniej długości, średniej długości łapcie, sępie pióra.

Upierzenie:

Dobrze rozwinięte, przylegające.

Rodzaje kolorów:

Czarny, czerwony, żółty, brązowy, niebieski z czarnymi pasami lub bez pasów; niebieskopłowy z ciemnymi pasami lub bez pasów; czerwonopłowy, żółtopłowy, niebieski grochowy, niebieskopłowy grochowy, oraz miedziany.

 

Kolor i rysunek:

Wszystkie kolory nasycone i czyste. Kolor czarny, czerwony, żółty intensywnie połyskujący.

Niebieskie i płowe z tarczami czystymi i bez cieni. Pasy powinny być czyste, wąskie, równoległe i przebiegające przez całą szerokość tarczy skrzydła. Płowe możliwie o zdecydowanym rysunku.

 Miedziane mają lśniące czarne upierzenie korpusu, skrzydła zaś są koloru kasztanowego z czarnym obrzeżeniem, zewnętrzna część lotek czarna, bez lub z brązowym rysunkiem zięby.


Białe są: głowa, ogon wraz z klinem i piórami pokrywowymi, oraz łapcie. Pozostałe upierzenie, wraz z koronką i piórami sępimi są kolorowe. Linia dzieląca kolory na głowie biegnie od podstawy koronki, nieco poniżej oczu i dzioba aż do podgardla. Wszystkie linie graniczące kolory powinny być proste, bez załamań. Dopuszczalne jest nieco białych piór przy odbycie.

 

Duże błędy:

Za słaby korpus, wąska lub krzywa koronka, brak rozet, plamisty dziób, za krótkie łapcie, braki w rysunku głowy, za wysokie cięcie między bielą ogona a kolorem na plecach, białe lub sitowate lotki, kolorowe łapcie, pokazujący się trzeci pas, lekko zaznaczone pasy na tarczach bez rysunku, matowe lub nieczyste kolory.

 

Uwagi do oceny:

Ogólny wygląd – budowa figury i postawa – kolor – rysunek – łapcie – koronka - kolor dzioba i oczu.

 

 

 

Grupa V Barwne

Obrączka numer 10

Wydanie 2007