MEWKA

BARWNOOGONIASTA

Rozmiar: 14803 bajtów

 

 

 

 

Pochodzenie:

Gładkogłowa wyhodowana wcześniej pochodzi z Nadrenii, z koroną z okolic Hamburga.

Wrażenie ogólne:

Są to gołębie krótkie, o szerokiej i zaokrąglonej dumnej postawie oraz dobrze rozwiniętym żabocie na szyi.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa:

Możliwie kulista, szeroka, o dobrze wypełnionym czole, z pełnymi policzkami, gładkogłowa lub z okrągłą koroną.

Oczy:

Duże, żywotne, ciemne.

Brew:

Blada.

Dziób:

Krótki, tępy, szeroki u podstawy, dobrze wykształcone woskówki, pokrywające górną i dolną część dzioba, skierowany stromo w dół tworzy owalną linię czoła, przedłużenie linii dzioba przebiega na wysokości dolnej krawędzi brwi, górne i dolne przykrycie dzioba dobrze przylegające, koloru cielistego.

Szyja:

Krótka, pełna, przechylona ku tyłowi, podgardle wypełnione.

Pierś:

Szeroka, pełna, dobrze wypełniona.

Plecy:

Krótkie, w ramionach szerokie, ukośnie opadające.

Skrzydła:

Mocno przylegające, zwarte, spoczywające na brzegu ogona.

Ogon:

Krótki, mocno zwarty.

Nogi:

Krótkie, uda do kolan w piórach podbrzusza, skoki nieopierzone.

Upierzenie:

Żabot, na szyi dobrze rozwinięty.

 

Rodzaje kolorów:

Czarna, ziemisto - kawowa, niebieska, niebiesko - płowa, czerwona, żółta.

 

Kolor i rysunek:

Ogon kolorowy, pozostałe upierzenie białe.

 

Duże błędy:

Nieprawidłowy profil, wąskie czoło, wklęśnięcia, prosty, cienki dziób, długi korpus, obwisłe skrzydła, braki w żabocie, białe upierzenie w klinie nie jest dużym błędem przy ocenie.


Uwagi do oceny:

Głowa – dziób – figura – postawa - opieka hodowlana – żabot – kolor – rysunek - ogólny wygląd.

 

 

 

Grupa VIII Mewki

Obrączka numer 8

Wydanie 2001