MEWKA

HAMBURSKA

Rozmiar: 19675 bajtów

 

 

 

 

 

Pochodzenie:

Stara hamburska hodowla.

Wrażenie ogólne:

Gołąb zgrabny z okrągłą głową, okrągłą koroną i z żabotem, śmiały i ufny.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa:

Pełna, możliwie okrągła, szeroka o wysokim czole, korona okrągła, przylegająca, z dobrze rozwiniętymi rozetami.

Oczy:

Nie za wysoko umiejscowione, koloru żółtego do pomarańczowego.

Brew:

Blada.

Dziób:

Prawie krótki, szeroko osadzony, dobrze opadający, tworzący z czołem kąt rozwarty. Kolor dzioba dopasowany do upierzenia.

Szyja:

W miarę długa, cofnięta do tyłu, podgardle (wama) i żabot dobrze widoczne.

Pierś:

Szeroka, pełna, dobrze zaokrąglona.

Plecy:

W barkach względnie szerokie, lekko opadające.

Skrzydła:

Przylegające, spoczywające na ogonie.

Ogon:

Średniej długości, zamknięty.

Nogi:

Krótkie, skoki nieopierzone.

Upierzenie:

Dobrze rozwinięte, gładko przylegające.

 

Rodzaje kolorów:

Czarny, czerwony, żółty, jasnoniebieski z czarnymi pasami, jasnoniebieski-groch, czerwonopłowy, żółtopłowy, czerwono – płowy -groch, żółto – płowy - groch.

 

Kolor i rysunek:

Nasycone kolory u czarnych, czerwonych, żółtych. Jasnoniebieskie odpowiednio delikatnie jasnoniebieski, również na głowie i szyi, pasy ciemnoczarne i możliwie wąskie. Grochowe z delikatnym rysunkiem grochowym. Płowe mają delikatny kolor podstawowy na szyi i piersi, jasne kolory tarczy i mocne kolory pasów. Czerwono - płowe i żółto – płowe - groch mają możliwie delikatny kolor podstawowy na szyi i piersi i odpowiednio wyraźny rysunek grochowy. Nieznaczne odstępstwo od jasnych, delikatnych kolorów podstawowych do nieco ciemniejszych u jasnoniebieskich, płowych i wszystkich grochowych - nie jest karalne.


Należy jednak preferować gołębie o równomiernie jasnej, delikatnej barwie podstawowej. Całe upierzenie kolorowe, jedynie ogon z przykryciem i klinem jest przy wszystkich kolorach biały.

 

Duże błędy:

Długi, wąski korpus, wąskie albo płaskie czoło, płaska potylica(płyta); długi, cienki, sprawiający wrażenie wciągniętego - dziób, zbyt mało opadający dziób, krzywa korona, brakujące albo źle rozwinięte rozety, brakujący żabot, białe lotki, kolorowe pióra w ogonie lub w pokrywie ogona, przerwane pasy, zły kolor pasów, inne wyraźne błędy koloru i rysunku.

Uwagi do oceny:

Głowa i dziób – figura – postawa - korona i żabot – oczy - kolor upierzenia – rysunek - ogólny wygląd.

 

 

 

Grupa VIII Mewki

Obrączka numer 7

Wydanie 2001