MEWKI

ORIENTALNE

Rozmiar: 21079 bajtów

Wyhodowana w małej Azji, w 1849 roku została sprowadzona do Niemiec, obecnie odmiany tych mewek hoduje się w całej Europie.

Wrażenie ogólne:

Krótki i szeroki, o eleganckim wyglądzie, z opierzonymi nogami łącznie z palcami, głowa zakończona z tyłu szpiczastym czubkiem; patrząc na gołębia z boku, to przy właściwej postawie oko powinno znajdować się prostopadle ponad nogami.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa:

Względnie duża, okrągła z szerokim, dobrze wypełnionym czołem i pełnymi policzkami. Szerokość między oczami powinna sięgać bez wklęsłości aż do woskówek dziobowych. Czoło i wierzchołek głowy, tworzą nieprzerwaną łukowatą linię, która kończy się na wysoko ustawionym czubie z tyłu głowy. Kształt głowy ani nie jest owalny jak u turbita, ani też kulista jak u mewki jednokolorowej, lecz jest pośrednia, ze szczególnym zaznaczeniem szerokości i wypukłości czoła. Przez to najwyższy punkt głowy jest  nie nad oczami, lecz nieco z przodu.

Oczy:

Duże, żywe, przy kolorowej głowie pomarańczowe, przy białej głowie ciemne.

Brew:

Wąska, gładka i blada.

Dziób:

Krótki, szeroko osadzony, z czołem tworzy nieprzerwaną zagiętą linię, dobrze zamknięty. Kolor dzioba zależy od koloru upierzenia głowy.

U  blondynettów  ciemny albo  jasno rogowy,   tak  samo  u   vizor, 

u satynettów koloru cielistego.

Szyja:

Krótka, krępa, pełna przy wyjściu z ramion. Podgardle wypełnione widoczna żyła(wama), pióra żabotu dobrze rozwinięte.

Pierś:

Szeroka, dobrze wypełniona, wysoko noszona.

Plecy:

Krótkie, szerokie.

Skrzydła:

Noszone na ogonie.

Ogon:

Krótki, zamknięty.

Nogi:

Krótkie, aż do pazurków gęsto opierzone, boczne opierzenie nóg nieco dłuższe, ale bez łapci.

Upierzenie:

Krótkie, pełne, ściśle przylegające.

 


Rodzaje kolorów:

Blondynetty:  a) z lustrowanym ogonem: niebieskie, niebiesko - płowe, brązowe, khaki (wszystkie z białymi pasami), niebiesko - łuskowane, niebiesko - płowe-łuskowane, czerwone, żółte, brązowe wszystkie łuskowane.

                       b) ogon z obrzeżem : czarny, kawowy, czerwony, żółty, lawendowy.

 

Satynetty i Vizor:  a) z lustrowanym ogonem: Bluetten - niebieskie z białymi pasami,

 

Silveretten - niebieskopłowe z białymi pasami: Niebieskie, niebiesko – płowe.

 

Brunetten - brązowe, Sulfuretten - siarkowożółte wszystkie łuskowane.

                              b) ogon z obrzeżem : czarny, kawowy, czerwony, żółty.  

 

Kolor i rysunek:

Blondynetty: jednokolorowe z białymi pasami; łuskowane lub obramowane. U obramowanych jest każde pióro w skrzydle o takim kolorze jakie mają obramowane pióra na korpusie; łuskowane mają rysunek trójkąta. Podstawowy kolor jasny z obramowaniem intensywnym, tak jak to możliwe. Rysunek powinien być na dalszą odległość jasny i wyraźny; on podkreśla linie karku, piersi i brzucha. Są obramowane na całym korpusie i mają nawet obramowane pióra w skrzydle i ogonie. U jednokolorowych z pasami oraz u łuskowanych powinny długie lotki w skrzydle i w ogonie mieć lustrowany rysunek, to znaczy każde pióro ma mieć białą podłużnie zaokrągloną  plamę. Kolor ogona jest taki sam jak kolor korpusu.

 

Satynetty: Cały korpus biały, za wyjątkiem tarczy skrzydeł i ogona. Rysunek tarcz skrzydeł w jednym kolorze z białymi pasami, łuskowane oraz obramowane: obramowany ogon przy obramowanych kolorach, lustrowany ogon przy wszystkich innych.

 

Vizor: tarcze skrzydeł i ogon mają te same kolory i rysunek co Satynetty. Reszta korpusu jest biała, z wyjątkiem kolorowego rysunku głowy, który rozpoczyna się od podgardla (żyły) i przebiega łukową linią aż do czubka z tyłu głowy.

Duże błędy:

Duży i cienki dziób; wąskie i wklęśnięte czoło; słabe opierzenie nóg, braki upierzenia w żabocie, zupełnie wadliwy albo całkiem brak lustrowanego rysunku w ogonie, przy jednokolorowych i łuskowanych mocno widoczna rdza na rysunku tarczy i na pasach, mocno niekształtny rysunek; długa, wąska figura, opuszczone skrzydła, bardzo źle uformowany czubek. Szczególna wskazówka : przy ocenie mewki Vizor - z powodu ich dużej rzadkości, małe niedociągnięcia powinny zostać pominięte.

 

Uwagi do oceny:

Głowa – dziób – kolor – rysunek - kształt figury - opierzenie nóg – żabot - ogólny wygląd.

 

 

 

Grupa VII Mewki

Obrączka numer 10

Wydanie 2007