Strona głównaPZHGPPZHGP Katowice - historia okręgu, zasługi hodowców, odział, prezesura

PZHGP Katowice – historia okręgu, zasługi hodowców, odział, prezesura

Okręg Katowice Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) ma długą i bogatą historię, którą kształtowali prezesi tacy jak Henryk Szlosarek, Walenty Maruszczyk, Joachim Wojtyczka, Kazimierz Ludyga, Paweł Stencel, Marek Heesch, a także Alojzy Lepiarczyk, który pełnił funkcję prezesa przez dwie kadencje. Katowice, uważane za stolicę polskiego gołębia pocztowego, gościły wydarzenia o międzynarodowym znaczeniu, w tym Olimpiady Gołębi w 1969 i 1989 roku, oraz Spartakiady Krajów Socjalistycznych. Aktywność działaczy śląskich w PZHGP nie ogranicza się wyłącznie do regionu – wielu z nich angażuje się na szczeblu krajowym, będąc wybieranymi do władz naczelnych Związku i pełniąc ważne role, również w Kolegium Sędziów. To zaangażowanie świadczy o głębokim zrozumieniu i pasji do hodowli gołębi, będącej ważną częścią regionalnej kultury i dziedzictwa.

Do końca 2011 roku Zarząd Okręgu Katowice PZHGP miał swoją siedzibę w Domu Związkowym w Chorzowie, usytuowanym na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka, w charakterystycznym budynku zwanym „Okrąglakiem”. Zmiana nastąpiła na początku 2012 roku, kiedy to biuro Zarządu Okręgu zostało przeniesione na ulicę Katowicką 47 w Chorzowie. Ta zmiana lokalizacji może symbolizować ciągły rozwój i adaptację organizacji do nowych warunków, jednocześnie utrzymując jej silne korzenie w regionie śląskim. Siedziba zarządu stanowi centrum operacyjne dla licznych inicjatyw, wydarzeń oraz zarządzania działalnością okręgu, odzwierciedlając dynamiczny charakter i ciągłą ewolucję hodowli gołębi pocztowych na Śląsku.

PZHGP Katowice – historia

1. PZHGP KatowicePoczątki Hodowli Gołębi Pocztowych na Śląsku

Na Śląsku, ziemi o bogatej historii i kulturze, zrodziły się w latach 1919-1920 pierwsze początki hodowli gołębi pocztowych w Polsce. Rybnik i jego okolice stanowiły kolebkę tej działalności. W tamtym czasie, hodowle były nieliczne i niezorganizowane, rozsiane na rozległym terytorium Śląska. W początkowym okresie brakowało doświadczenia hodowlanego i dostępu do fachowej literatury, co sprawiało, że trudno było znaleźć wytrwałych hodowców. To właśnie górnicy i hutnicy śląscy stali się prekursorami w tworzeniu prężnych hodowli gołębi pocztowych, z czasem dając początek prężnym towarzystwom hodowlanym, które można podzielić na trzy generacje: założycieli urodzonych przed I wojną światową, generację międzywojenną oraz młodych adeptów z okresu powojennego.

2. PZHGP KatowiceFormowanie Pierwszych Towarzystw Hodowlanych

Wraz z odrodzeniem państwowości polskiej, na Śląsku zaczęły powstawać Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych. W początkowym okresie działalności, głównym wyzwaniem była konieczność uzyskiwania indywidualnych zezwoleń na hodowlę gołębi, wydawanych przez władze wojskowe. W kwietniu 1922 roku, dzięki inicjatywie Henryka Heroda, Waltera Krausego i Maksymiliana Hoffmüllera, odbyło się pierwsze zebranie Górnośląskich Towarzystw Hodowców Gołębi Pocztowych. W wyniku wniosku Józefa Pieczki, znanego działacza, doszło do utworzenia Górnośląskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych. Ten dzień stał się przełomowy w historii hodowli gołębi na Śląsku i w całej Polsce. Pierwszym prezesem wybrano Piotra Sikorę, a siedzibą organizacji stały się Katowice, co zapoczątkowało istnienie pierwszego Okręgu w Polsce. Już w 1923 roku odbyły się pierwsze w Polsce loty konkursowe zorganizowane przez hodowców górnośląskich, a hodowla gołębi pocztowych stała się popularna wśród rodzin górniczych.

3. Rozwój i Restytucja Okręgu Katowice

Po II wojnie światowej, mimo trudności związanych z odbudową kraju, entuzjaści hodowli gołębi szybko wrócili do swojej pasji. W 1945 roku nastąpiła restytucja Okręgu Katowice, z siedzibą tym razem w Rybniku. Już w 1947 roku, Okręg V Katowice mógł pochwalić się liczbą 4600 członków, zorganizowanych w 124 Oddziałach i 18 Grupach Lotowych, obejmującymi miasta takie jak Katowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Bytom, czy Bielsko-Biała. Okręg był również reprezentowany przez 16 sędziów oceniających gołębie na wystawach, co świadczy o znacznym rozwoju i zainteresowaniu hodowlą gołębi pocztowych w regionie.

Ta historia ukazuje, jak z niewielkich, niezorganizowanych początków na Śląsku, hodowla gołębi pocztowych rozwinęła się w znaczący ruch, który przetrwał nawet najtrudniejsze czasy wojny i odbudowy, stając się ważną częścią kultury i historii regionu.

Zasługi Hodowców PZHGP Katowice

PZHGP Katowice – Wkład i Osiągnięcia

Hodowcy z Okręgu Katowice Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) mają za sobą długą i owocną historię zasług. Wyróżniając się swoją pasją i zaangażowaniem, aż 32 hodowców zostało uhonorowanych wybitnymi odznakami, stanowiącymi dowód ich wyjątkowych osiągnięć. Ich poświęcenie dla hodowli gołębi pocztowych znalazło uznanie na szerokim spektrum, co potwierdza liczba odznaczonych: złotą odznaką uhonorowano 479 hodowców, natomiast srebrna odznaka została przyznana 3556 hodowcom.

PZHGP Katowice – Zasięg i Członkostwo

Okręg Katowice PZHGP jest znaczącym ośrodkiem hodowlanym, skupiającym wokół siebie społeczność zafascynowaną hodowlą gołębi. Licząc 3776 członków, podzielonych na 36 oddziałów, okręg ten stanowi ważne centrum dla rozwoju tej tradycyjnej i szanowanej dziedziny. Dodatkowo, status członka honorowego został przyznany 155 osobom, co świadczy o głębokim szacunku i uznaniu wobec ich wkładu w hodowlę gołębi. Dane te, pochodzące z drugiego półrocza 2012 roku, odzwierciedlają silną i aktywną wspólnotę hodowców, którzy nieustannie przyczyniają się do rozwoju i promocji hodowli gołębi pocztowych w Polsce.

Zdjęcie pochodzi ze strony PZHGP Katowice: http://www.pzhgp-okreg-katowice.pl/galeria

POWIĄZANE

TA SAMA KATEGORIA